Yhdistyksen tavoitteena on koota Sattasen kylän asukkaat yhteistoimintaan asuinyhteisönsä hyväksi, asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, kylän perinteiden vaaliminen ja kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen.

Tavoitteitaan yhdistys toteuttaa järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, kilpailuja, retkiä, näyttelyitä, juhlia ja talkoita, tekemällä aloitteita, antamalla lausuntoja sekä pyrkimällä näin vaikuttamaan päätöksentekoon sekä aluetta koskevaan suunnistteluun, kyläläisten omatoimisuuteen, harrastustoimintaan ja yhteishenkeen sekä toimimalla muutoin samantapaisin tavoin kyläläisten parhaaksi.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka maksaa syyskokouksen määrittämän jäsenmaksun 5 €.

Kyläseuran hallituksen kokoonpano vuonna 2018:

Kyläpäällikkö, seuran puheenjohtaja:  Tuomas Poikela, poikelatuomas(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja: Jouni Autio, 040-542 4221

Sihteeri:  Katja Sorri, 040-768 1023

Sähköposti: sorrikatja1(at)gmail.com

Rahastonhoitaja: Katja Ojanperä

Jäsenet:

  • Maila Ekorre, 040-4106170
  • Antti Heikkilä, 040-7185056
  • Enna Pallas 040-7554305

Kylätalon vastaava:  Eija Heikkilä 040-576 3059