Lainaus Sattanen Ajan Virrassa kirjasta (Kirj. Alpo Laitila):

“Sattasen paliskunta on Keski-Lapin vanhimpia järjestäytyneitä paliskuntia.  Nimi Sattas juontaa juurensa saamen kielestä ja tarkoittaa hiekkaa.  Sattasniemi sijaitsi ennen Kelukosken altaan rakentamista Sattasjoen ja Kitisen niemessä, pieni Hiekkaniemi.”

Sattasen kylä sijaitsee keskellä poronhoitoaluetta ja luonnollisesti useat kylän asukkaat ovat tekemisissä porotalouden kanssa.  Kylän poromiehillä on erotusaikana syksyllä tarjolla ensiluokkaista poronlihaa kotitalouksien tarpeisiin.

Alueen porot palkivat Sattasniemen paliskunnassa

Kotipaikka: Sodankylä
Poroisäntä: Pentti Kauppi
Raja: Raja kulkee Jeesiöjoen suusta Kitisessä Jeesiöjokea ylös Kittilän kunnan rajaan, tätä rajaa Kitiseen asti ja Kitistä alas Jeesiöjoen suuhun.

  • Esteaita Sattasniemen ja Kuivasalmen paliskuntien välillä: Esteaita kulkee Kitisestä pohjoisessa Jeesiöön etelässä. Aita lähtee Sodankylän Lapin paliskunnan ja Sattasniemen sekä Kuivaniemen paliskunnan välisestä risteyksestä ja kulkee Kuivasalmen paliskunnan ja Sattasniemen paliskunnan välistä rajaa Jeesiöjokeen saakka (29.1.1968, D:3612 MM 1967).
  • Esteaita Sattasniemen ja Syväjärven paliskuntien välillä: Esteaita kulkee välillä Satinkinoja –Virtamutka (6.5.1994, D: 6454/777/MMM 1994).