Melontaa Sattasjoella kesällä 2016.

Sattasen kylän ympäristöstä löytyy monipuoliset mahdollisuudet melontaan. Sattasen tekoaltaasen laskeva Sattasjoki on altaan vaikutuspiirin yläpuolella täysin luonnontilainen.

Melontareitit

Pituus: Nuttion kämppä – Rajala n. 15 km, Rajala – Sattasen kylä n. 27 km, Nuttion kämppä – Sattasen kylä n. 42 km

Laskuaika: Nuttion kämppä – Rajala n. 1 päivä, Rajala – Sattasen kylä n. 1 päivä, Nuttion kämppä – Sattasen kylä n. 2 päivää
Karttalehti: 1:50 000, 3712/1+2, 3714
Lähtöpaikat: Nuttion kämpän kohta, 12 km Rajalasta länteen Rajalan kylä
Rantautuminen: Retken voi päättää joko Rajalan kylään tai Sattasen kylän kohdalle nelostien sillan alapuolelle
Vaikeusaste: Nuttion kämppä – Rajala väli on helpohko (**). Reitillä yksi laskukelvoton koski (Sorvusköngäs ***). Muut kosket ovat helpohkoja (**). Joesta ei ole laskunuotteja. Reitillä vaikeita koskia, jotka sopivat kokeneemmille laskijoille. Rajala – Sattasen kylä on kahta koskea lukuunottamatta helpohko (**). Kahta koskea ei suositella laskettaviksi aloittelijalle (Sattasköngäs, Pitkäkoski***).
Kalastus: Vesistö kuuluu Rajalan ja Sattasen kalastuskunnan omistukseen. Kalastuslupia saa Antti Aikiolta Sattasesta, puh. (016) 638 619.
Nähtävyyksiä: Kaarestunturi
Yöpymispaikat: Rajalassa on Setlementtinuortenliiton Sattaspirtti, puh. (09) 770 12200, jossa voi tilauksesta yöpyä yhteismajoituksessa. (Sattaspirtillä on myös eräopaspalvelu sekä saunomis- ja ruokailumahdollisuus.) Sodankylän keskustassa on hotelleja ja Nilimellan leirintäalue.

Sattasjoen vesireitti 1 (reitin kuvaus)

Yleistä

Sattanen on kirkasvetinen joki, joka saa alkunsa Kittilän kunnan puolelta Pomokairan jänkähetteistä. Sattanen laskee Kitisenjokeen Sattasen kylän kohdalla, kymmenen kilometriä Sodankylän keskustasta pohjoiseen. Joki löytyy topografikartoilta 3712:1+2 (Jeesiö) ja 3714 (Sattanen).

Nuttion kämppä – Rajala

Reitin lähtöpaikka on Nuttion kämpän kohdalla. Kämppä sijaitsee 12 km Rajalan kylästä länteen. Rajalantie on päällystetty kylään saakka ja loppumatka kämpän kohdalle on hyväkuntoista soratietä. Reitti alkaa hitaasti virtaavana suvantona ja kolmen kilometrin jälkeen tulee ensimmäinen helppokulkuinen koski. Koski on n. 200 m pitkä ja joki jatkuu suvantona kilometrin verran. Seuraavan kosken alaosassa on joen yli tehty silta. Koski on helppo ja lasku sujuu ongelmitta. Joki jatkuu suvantomaisena seuraavat neljä kilometriä. Rannoilta löytyy vanhoja latoja, jotka muistuttavat rantaniittyjen käytöstä entisaikaan. Kautoselän poroerotuspaikan kohdalla on joessa pieni koski ja kosken alapuolisen Könkäänniskan suvannon etelänpuoleisen rannan metsässä voi nähdä puisen poroaidan.

Sorvusköngäs on vaikea laskettava ja suositeltavaa on taluttaa kanootti rantoja pitkin. Kallioiset rannat ja suuret kivet koskessa saavat aikaan jylhän kosken äänet. Köngäs on maisemiltaan upea ja kuohut matalankin veden aikaan kunnioitettavat. Köngäs rauhoittuu joen leventeeseen. Ennen Pahkakoskea on syvä niva, joka on helppokulkuinen. Pahkakosken jälkeen on kevytvirtainen suvanto ja Jäneskoski alkaa seuraavan mutkan jälkeen. Koski on helpohko ja kanootilla laskettava. Ennen Koppelosuvantoa Könkäänpalon kohdalla on 200 m pitkä helppokulkuinen koski. Suvannon jälkeen saavutetaan Sattaspirtti, joka on Setlementtiliiton vuokrakämppä (voi tilauksesta yöpyä, saunoa ja ruokailla). Sattaspirtin kohdalla on joen yli silta. Pirtin jälkeen alkaa Ylikoski, joka koko 300 m:n matkaltaan on hyväkulkuinen. Ylikoski päättyy Raakesuvantoon. Kuivakoski on alaosaltaan matalahko ja kanoottikulkuista uomaa on vaikea löytää. Viimeinen kilometri ennen Rajalan kylää on suvantoa. Suvantojen välissä on lyhyt Saarikoski. Reitti päättyy Rajalan kylään.

Lähtöpaikalta Rajalan kylään tulee matkaa n. 15 km. Reitti on sopiva yhden päivän matkalle. Päivä kuluu melomisen ohessa kalastellen ja maisemia ihastellen. Joen kalastoon kuuluvat taimen, harjus, siika, hauki ja ahven.

Yhteenveto

Reitti on 15 km pitkä ja aikaa kannattaa varata 5 – 7 tuntia. Reitti soveltuu kanootti- ja kajakkiretkeilyyn. Korkeamman veden aikaan reitti on laskukelpoinen myös veneellä. Reitillä on vaikeita koskia ja kanootin joutuu taluttamaan/kantamaan Sorvuskönkään ohi. Maisemat koskipaikoilla ovat upeat. Kalastettavia koskia on paljon ja saaliiksi voi saada harjusta tai taimenta, suvannoista vieheeseen iskee siika, ahven tai hauki. Kalastuslupia Rajalan kalastuskunnan vesille myy Jouko Tyni Rajalassa puh. 0400-291 581.

Sattasjoen vesireitti 2 (toinen kuvaus)

Yleistä

Sattanen on kirkasvetinen joki, joka saa alkunsa Kittilän kunnan puolelta Pomokairan jänkähetteistä. Sattanen laskee Kitisenjokeen Sattasen kylän kohdalla, kymmenen kilometriä Sodankylän keskustasta pohjoiseen. Joki löytyy topografikartoilta 3712:1+2 (Jeesiö) ja 3714 (Sattanen).

Rajala – Sattasen kylä

Rajalan kylän kohdalla on Kotiniva. Nivan jälkeen alkaa 2,5 km pitkä Kotisuvanto, jonka päättää helppo Kielisenkoski. Kielisenkosken alla Sattasjokeen laskee Saittajoki. Jokisuulta alkaa Saittasuvanto, jonka rikkoo Koppeloniva. Saittajyrämän jälkeen alkaa pitkä nivaosuus, jonka virta jouduttaa matkantekoa mukavasti. Sovasjoki yhtyy Sattasjokeen 5,5 km kohdalla. Madesaaren kohdalta alkaa jälleen nivaosuus, joka jatkuu Harakkanivan ohi. Sattasvaaran leirikeskuksen jälkeen on hyväkulkuinen Rantaväylänniva. Pienien koskien ja nivojen vuorotellessa saavutaan 11 km:n kohdalla olevalle Sattaskönkäälle. Könkään pääuomalla on isoja kiviä ja kanootti kannattaa taluttaa kosken länsirantaa könkään ohi.

Peura- ja Väkevänivan jälkeen tulee 13 km:n kohdalla Pitkäkoski. Kosken alapuolinen osuus on vaikeakulkuinen ja isot kivet ovat vaarallisen lähekkäin uomalla. Kanootin taluttaminen etelänpuoleista rantaa on järkevin vaihtoehto ohittaa Pitkäkoski. Kosken jälkeen alkaa pitkä suvanto-osuus. Tuohisaarenniva on suvanto-osuuden puolivälissä, joka on 8 km:n mittainen. Majavanivan jälkeen tullaan Kurkisuvantoon. Sattasjoki jatkuu hyväkulkuisina nivoina ja Sattasen kylä saavutetaan 27 km:n melonnan jälkeen.

Yhteenveto

Reitin Rajala – Sattasen kylä pituus on n. 27 km ja reitin kesto on n. 8 – 10 tuntia. Reitti on kulkukelpoinen kanootilla, kajakilla ja korkean veden aikaan veneellä. Reitillä on kaksi pahaa koskea (Pitkäkoski ja Sattasköngäs), jotka kannattaa ohittaa rantaa pitkin kanoottia taluttaen. Koskissa ja nivoissa on riittävästi vettä turvalliseen matkantekoon. Sattasjoen melontaretkeen kannattaa liittää kalastusta. Joesta löytyy toinen toistaan parempia koskia ja nivoja, joissa taimen ja harjus viihtyvät. Kalastuslupia Sattasen kalastuskunnan vesille myy Antti Aikio Sattasen kylässä, puh. (016) 638 619.

Huomio! Kelukosken voimalaitos vaikuttaa Sattasjoen alapuoliseen vesistöön 10 kilometriä jokisuulta ylävirtaan.