Sattasen kylä sijaitsee Sodankylän kunnan taajamasta noin 13 kilometriä 4-tietä pohjoiseen. Kylä on levittäytynyt valtatien molemmin puolin muutamien kilometrien pituiselle alueelle. Vanha kylätie poikkeaa etelästä (Sodankylästä) tultaessa noin 7 km:n kohdalla oikealle. Kylä sijoittuu myös osittain Rajalantien varteen. Mediapajan kuvaama esittely Sattasesta kesällä 2016.

Sattasen kylä on vireä, kasvava kylä.  Kaivosteollisuuden vilkastuminen on alkanut  näkyä kyläkuvassa vilkastuneena liikenteenä 4-tiellä sekä tonttikyselyinä kylän alueella. Kylään rakennetaan vuosittain uusia omakotitaloja yksityisille maille ja kunnan kaavoittamalle tonttimaalle.

Kyläkuva on muuttunut kesän 2001 jälkeen, jolloin entisten jokien Sattasjoen ja Kitisen tilalle tuli allas, joka tarjoaa monenlaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Talvella pilkkiminen, hiihtäminen ja kelkkailu, kesällä veneily sekä kalastus altaalla ovat tuoneet uutta intoa vapaa-ajan harrastuksiin kyläläisille. Kylän pohjoispuolella, aivan nelostien tuntumassa on hyvä uimaranta ja veneenlaskupaikka.

Kyläläisten oma Kota on ympärivuotisessa käytössä. Keväisin Sattasen Kyläseura ry järjestää perinteikkäät Sattasen Porokisat.

Viimeisin uudistus Sattasessa oli jalkakäytävän rakentaminen Sodankylästä kylätien alkupäähän ja katuvalaistus koko matkalle.  Tämän uudistuksen jälkeen on pyöräliikenne kylän ja kunnan keskustan välillä kasvanut huomattavasti.