Tänne kerätään Sakatti-seurantaryhmän asiakirjat.

  • Lausunto AA Sakatti Miningin Oy:n Sakatin monimetalliesiintymän
    kaivoshankeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lapin Elinkeino 10.3.2018