Kyläseura ry

Yhdistyksen tavoitteena on koota Sattasen kylän asukkaat yhteistoimintaan asuinyhteisönsä hyväksi, asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, kylän perinteiden vaaliminen ja kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen.

Tavoitteitaan yhdistys toteuttaa järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, kilpailuja, retkiä, näyttelyitä, juhlia ja talkoita, tekemällä aloitteita, antamalla lausuntoja sekä pyrkimällä näin vaikuttamaan päätöksentekoon sekä aluetta koskevaan suunnistteluun, kyläläisten omatoimisuuteen, harrastustoimintaan ja yhteishenkeen sekä toimimalla muutoin samantapaisin tavoin kyläläisten parhaaksi.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka maksaa syyskokouksen määrittämän jäsenmaksun 5 €.

Kyläseuran hallituksen kokoonpano vuonna 2017:

Kyläpäällikkö, seuran puheenjohtaja:  Rami Karjalainen

Kyläseuran puhelinnumero: 040-357 8225

Varapuheenjohtaja: Jouni Autio 040-542 4221

Sihteeri:  Hanne Sassali 040-768 1023

Sähköposti: hanne_sassali(at)hotmail.com

Rahastonhoitaja:  Henri Ollila 040-521 3349

Jäsenet:

  • Tanja Varis 040-523 5773
  • Iida Melamies 040-835 9598
  • Anu Lankila-Kuivila 0400-219 479

Kylätalon vastaava:  Eija Heikkilä 040-576 3059